Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2013

Chociaż puste mam kieszenie No i wódy czasem brak Ja już nigdy się nie zmienię Zawsze będę żył już tak
— Dżem, " Autsajder "
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
Play fullscreen
każdy był wolny, wolny był każdy ptak..
Reposted fromegzystencjalizm egzystencjalizm
Ta dziewczyna, którą miałem, Chciała w życiu tylko mnie Teraz z innym jest na stałe, Każdy kocha tak jak chce
— Dżem, " Autsajder "
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
Zawsze warto być człowiekiem Choć tak łatwo zejść na psy
— Dżem, " Autsajder "
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty

November 23 2013

Play fullscreen
Dziś jesteśmy sami
i Słodkiej nie ma już wśród nas
Nawet ślad spod tamtej bramy rozmył deszcz
Nawet ślad spod tamtej bramy rozmył deszcz...
Reposted fromegzystencjalizm egzystencjalizm
“Powiedzą wam dużo, będą mówić to i owo, szczerze i do bólu, ale opowiedzą wam tylko o tej jasnej stronie, o tym co było widać, a Rysiek był jak księżyc i nikt nie powie wam o ukrytej stronie księżyca. Bo ludzi takich jak Rysiek, ludzi tak głęboko wewnętrznych i magicznych nikt nigdy dobrze nie zna” 
— znalezione.
Reposted byKepper Kepper
Play fullscreen
jestem wszystkim, nawet Bogiem, tylko sobą być, sobą być nie mogę..
Play fullscreen
posłuchajmy w skupieniu Listu do M.
Reposted bypodkreslajmnie podkreslajmnie
Rozmawialiśmy później o jego najwierniejszych, hippisujących fanach, których liczba raczej rosła niż malała. Przychodzą jeszcze do mnie coraz to nowi, coraz to młodsi - opowiadał. Ale oni nie wiedzą, o co im chodzi. Mówią o braku wartości... Jak dawniej spytałeś faceta z długimi piórami o te sprawy, to wiedział: miłość, pokój. A oni nie mogą porozumieć się między sobą.
— Rysiek.
Reposted byMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl